60 jaar UMK 1957-2017
UMK’57 Daar zit muziek in Home Info Foto Galerie CD collectie 50 jaar UMK De Vriendenkring Reacties Ere penning Contact 60 jaar UMK
© Ulfts Mannenkoor
De Vriendenkring van het Ulfts Mannenkoor bestaat sinds 17 april 1984. Aanleiding was het enthousiasme van een aantal supporters die mee waren gereisd met een concertreis van het koor naar Engeland. Op de terugreis ontstond het idee om een "club" te beginnen. Op 17 april 1984 was het daadwerkelijk zo ver en werd de Vriendenkring opgericht. Eén van de oprichters was Piet Engelen, geen zanger maar wel een enorme fan van het koor. Hield van muziek en met name koorzang. Ook Bets Schoemaker en Wim Esser hoorden tot de oprichters en deze drie vormden het eerste DB van de Vriendenkring. Doel van de Vriendenkring was en is: financiële ondersteuning van het Ulfts Mannenkoor op allerlei gebied. Waarom? Omdat het een goed koor is en ambities heeft! En dat kost geld, veel geld. De eerste leden van de Vriendenkring waren voornamelijk particulieren. Mensen die het koor hadden gehoord en hadden genoten van de prachtige liederen onder leiding van een zeer gedreven dirigent, Piet van der Sanden. In de loop der jaren werd de Vriendenkring uitgebreid met steeds meer bedrijven, de kring werd commerciëler. Ger Marneth is voorzitter sinds 2004. Hij volgde Wim Nijland op die na een lange periode als interim voorzitter tegen Ger zei " now mot i’j ut moar us un hötje goan doen". Inmiddels is het 2017…….. Het bestuur van de Vriendenkring bestaat naast Ger Marneth uit Theo Gerritsen en Tonny Frazer. In de eerste jaren onder voorzitter Marneth groeide de Vriendenkring alleen maar. De acquisitie bloeide, er kwamen steeds meer bedrijven bij. Als gevolg van de economische crisis stagneerde de groei de laatste jaren en werd het aantal particuliere, maar zeker ook zakelijke leden minder. Ook het Ulfts Mannenkoor had te kampen met een teruglopend aantal zangers. Op alle fronten gaat het nu gelukkig weer beter. Het koor krijgt nieuwe leden en ook het ledental van de Vriendenkring neemt voorzichtig weer toe. De Vriendenkring is haar leden zeer dankbaar voor alle steun in de afgelopen jaren. "Want wat is er veel gebeurd, dankzij de vrienden", volgens Ger Marneth. "Het koor krijgt met enige regelmaat een nieuw kostuum, de solisten in het koor worden geschoold door een zangpedagoge en voorts wordt het promotiemateriaal van het koor up to date gehouden. Nu ook weer bij het 60 jarig jubileum van het koor; de koorleden krijgen opnieuw een volledig nieuw kostuum. Hiervoor is uiteraard de afgelopen jaren hard gespaard. Dit soort zaken zijn van belang voor het koor want een nieuw kostuum geeft weer een nieuwe uitstraling, mede een impuls voor jongere mannen om lid te worden van het UMk." Terugdenkend aan de afgelopen jaren: "Hoe bijzonder is het dat een koor al 60 jaar lang zoveel geweldige concerten en optredens op kleine en grote podia geeft, vaak met beroemde solisten en/of orkesten. En hiermee ook nog eens Ulft en de regio Achterhoek op de kaart zet! Dat kan niet zonder financiële steun van de Vrienden." "Dit jubileumjaar biedt weer zoveel impulsen voor de toekomst: het koor krijgt niet alleen een nieuw kostuum aangemeten, maar ook een nieuwe dirigent! Na 33 jaar geeft dirigent Piet van der Sanden het stokje door aan Harmen Cnossen. Cnossen, vooral bekend van zijn periode als dirigent bij de Marinierskapel maar met zo veel ervaring ook met koren, tot in China aan toe. Geweldig dat deze man voor het Ulfts Mannenkoor op de bok komt." Nu heeft de Vriendenkring het koor de afgelopen jaren zo goed gesteund. Wat krijg je daar als Vriend voor terug: "Sowieso een keer per jaar een gratis entree voor het Dank-U-Wel concert van het Uflts Mannenkoor. Dat is elk jaar een wisselend concert, al dan niet met medewerking van anderen. Altijd weer verrassend! Voorts korting op andere concerten die het Ulfts Mannenkoor organiseert en korting op de CD's van het koor. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar weer een nieuwe CD zal worden opgenomen, fantastisch!" Bovendien blijven de Vriendenkringleden door middel van het Verenigingsblad de Grote Terts op de hoogte van het wel en wee van het UMk. Voor Ger Marneth betekent dit jubileumjaar meteen ook zijn afscheid als voorzitter van de Vriendenkring, hoewel velen hem proberen van gedachten te doen veranderen! De afgelopen periode en de toekomst bespiegelend, is Marneth van mening dat een koor als het Ulfts Mannenkoor van buitengewoon belang is voor de samenleving: "De samenleving bestaat uit je woon- en leefgemeenschap, een sociaal netwerk waar je ontspanning, plezier en medeleven zoekt. Heel veel mensen hebben dit gevonden bij het Ulfts Mannenkoor. De wereld om ons heen is sneller, harder, "digitaler", meer op afstand geworden. Daar krijgen mensen een beetje genoeg van; men zoekt weer wat warmte, gemoedelijkheid, rust en betrokkenheid. Dit soort zaken vind je bij een koor als het Ulfts Mannenkoor. In 60 jaar verenigingsleven heeft het koor dit wel bewezen."
Voorzitter Vriendenkring Ulfts Mannenkoor Ger Marneth: "Verenigingen als het Ulfts Mannenkoor steeds belangrijker voor de samenleving." In gesprek met Ger Marneth over het 60 jarig bestaan van het Ulfts Mannenkoor.