UMK’57
Contact

Ton Menke

Voorzitter

Stef Stapelbroek

Penningmeester 06-10894609
Daar zit muziek in

Secretariaat UMK

Ds. van Dorpstraat 13 7081 BD Gendringen

0315-683769

06-53818793

Bert Renting

Secretaris / Vice voorzitter 06- 53818793

Annemiek Siebers

Public Relations en optredens 06- 51572611
secretaris@ulftsmannenkoor.nl
Home Info Foto Galerie CD collectie 50 jaar UMK De Vriendenkring Reacties Ere penning Contact 60 jaar UMK
© Ulfts Mannenkoor

Hans van de Weijer

Bestuurslid 06- 53542774

Muziekadvies commissie

Alphons te Boekhorst

Bibliotheek Commissie

Wim Gijtenbeek
Bankrekening NL12RABO0363801928

Leo ter Voert

Concertmeester 0315 - 377238

Ton Smilde

Fotografie - webdesign Webmaster 06- 45666297
Contact